ISTEN HOZTA A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI PLÉBÁNIÁK HONLAPJÁN!

/SZÉKKUTAS FÍLIA

Szent Mihály templom   
Székkutas Szabadság u. 3

Miserend:
| Csütörtök |nyáron: 17 óra télen : 16 óra |
| Vasárnap | minden évszakban: 17 óra|

A téli rossz idő pl. hóvihar, ónos eső esetén Székkutason a szentmisék elmaradhatnak.

Székkutast ellátó plébánia: Szent István Király Plébánia Hódmezővásárhely.
Az ügyek intézésére Székkutason a szertartások előtt és után, valamint Hódmezővásárhelyen Szent István Király Plébánián az irodai félfogadási időben van lehetőség.
6800 Hódmezővásárhely
Szent István tér 4.
Telefon: 62/241-491 Email: sztistvankirplhmv@invitel.hu

Székkutas Szent Mihály Templom töténte

A múlt század első évtizedeiben a Kutas környéki több ezer hold területű tanyavilágot
lelkipásztorilag Hódmezővásárhelyről látták el. Székkutason (akkori nevén Vásárhely-Kutason) a katolikus templom építésének terve 1923-ban vetődött fel. Cseh András hódmezővásárhelyi plébános és két káplánja Fitos Pál és Balyi János voltak a templomépítés fő mozgatói. A mai Kardoskút határában fekvő 33 hold egyházi földet elcserélték Kiss Sándor református gazda 11 holdjával és ennek a földnek közepére építeték a templomot.
A templom alapkövét Hanauer Árpád István váci püspök a tanyákról összesereglett nép előtt ünnepélyes keretek között 1924. május 23-án helyezte el. A templomot Kruzslicz Károly hódmezővásárhelyi építész tervezte, a kivitelező Tóth Kovács Ferenc építőmester volt.A templom falai gyorsan nőttek ki a pusztából, 1925. június 14-én feltették a toronyra a keresztet. Novemberben helyükre kerültek a templom színes üvegablakai, az ablakok Palka József üvegművész műhelyében készültek, melyek anyagi részét egy-egy kutasi család vállalta magára. 1925. december 6-án Hanauer Árpád István püspök Szent Mihály főangyal tiszteletére felszentelte a templomot.
1928. január elsejétől önállóan anyakönyvezett, 1936. október elsejétől önálló lett a kutasi plébánia.
Székkutason 1956-ban volt egy teljes belső festés, 1965-ben kialakították a szembemiséző oltárt a II. Vatikáni Zsinat rendelkezésének megfelelően.
Következő nagy mérföldkő a templom történetében az 1975-ös év volt melyben felszentelésének 50. évfordulójára az akkori plébános Dr. Nagy Árpád teljesen új liturgikus teret alakított ki.
A régi oltárt elbontották, az egész szentélyt süttői vörös márványlapokkal rakták ki. A márványba vésett installáció megörökíti Szent Mihály harcát a gonosszal. A templom bejárata mellett kialakításra került egy gyóntatószoba, amely akkoriban egyedülállónak számított.
1980-ban új külsőt, kőporos vakolatot kapott a templom és a toronysisakot is akkor festették kékre. 2013-ban közel ötven millió forintot nyert pályázaton az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtott támogatásból az orosházi Jézus Szíve plébánia a székkutasi templom felújítására.A felújítás keretében teljes külső vakolat és tető csere volt. Akadálymentesített bejárat és mozgáskorlátozott parkoló került kialakításra. A templom új esőcsatornákat kapott, megoldásra került a vízelvezetés. A Palka-féle színes üvegablakok közül az öt legrosszabb állapotban lévőt restaurálták.1987-ben Törzsök Dezső plébános távozása után a plébánia önállósága megszűnt, a hódmezővásárhelyi Szent István Király plébánia vette át oldallagos ellátásra, ami 2004-ig tartott.2004–2009 között továbbra is a Szent István Király plébánia látta el a székkutasi híveket, de a templom ekkor már csak filia státuszba került. 2009-től az orosházi Jézus Szíve plébánia filiája.2015. augusztus 10-től ismét a hódmezővásárhelyi Szent István Király plébánia filiája. Vagyis filaként már minden önállósága megszűnt a székkutasi katolikus közösségnek, és egyházjogi szempontból mindenben a hódmezővásárhelyi Szent István Király plébániának van alárendelve.

 

 

 

Módosítás dátuma: 2018. március 30.


non nobIs DomIne, non nobIs seD glorIæ MaIorI tVæ


A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu