ISTEN HOZTA A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI PLÉBÁNIÁK HONLAPJÁN!

/Domonkos világiak közössége

Szienai Szent Katalinról nevezett világi domonkosok hódmezővásárhelyi közössége

Világi domonkosok közösségek honlapja ahol több + információ található.

A közösség kezdetei a rendszerváltás előtti időre kb. 1982-re tehetők, amikor még rejteni, titkolni kellett a vallási meggyőződést, egyházhoz való tartozást. Domonkos atya (Mészáros József) meggyőző előadásai, ösztönzése hatására kezdtek el rendszeresen találkozni a ma is, majd' 30 év után is aktív közösségi tagok. Folytonos tanulmányokkal ismerték meg Szent Domonkos lelkiségét, rendszeres imaélettel, tevékeny hétköznapi munkával építették, segítették a vásárhelyi plébániák életét.

A hagyományokat tartva a legfontosabb a rendszeres közösségi összejövetel kéthetente szerdánként 17 órától a Szent István templomban. A Zsolozsma esti dicséretét elimádkozzuk, benne kiegészítve egyéni imádságokkal. A folytatásban a Szentírás egy részletéről elmélkedünk, vagy a domonkos lelkiségről hallgatunk tanítást. Megbeszéljük majd az aktuális teendőket, a heti történéseket, eseményeket. Mint a családokban, ha valakinek névnapja van, azt felköszöntjük, megajándékozzuk, ismerjük, segítjük - imával is- egymás életét, mindennapját. A közösség tagjai aktívan részt vesznek a plébániák mindennapi életében feladatokat vállalva, ellátva: egyháztanácsi tagság, karitász munka, sekrestye szolgálat, rózsafüzér társulati munka stb. Minden évben kiemelt jelentőségű az egész országból összegyűlő világi domonkosoknak tartott 3-4 napos lelkigyakorlat, ahol nagy létszámban, aktívan veszünk részt.

írta:Nagy László

 

 

 

Módosítás dátuma: 2018. augusztus 10.A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu