ISTEN HOZTA A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI PLÉBÁNIÁK HONLAPJÁN!

/Mária Légió

A Mária Légiót 1921. szeptember 7-én Írországban alapította Frank Duff. Világiakból álló mozgalom, az egyház jóváhagyásával, tagjai személyes elkötelezettséget éreznek a hit és a Mária-tisztelet terjesztésére.

Vásárhelyen 2001. július 17-én indult el, 5 állandó taggal és 4-5 érdeklődővel. Eleinte kicsit idegenkedtek tőle, a légió elnevezést nem értették, sokszor kellett elmagyarázni, hogy valójában a római légió volt a minta, mi is olyan fegyelmezetten, bátran és kitartóan szeretnénk engedelmeskedi, és nagy elszántsággal harcolni Krisztus ügyéért.

Hetenkénti összejöveteleinket minden szerda délután ½ 4-kor tartjuk a Károlyi házban. Időtartalma kb. 1 óra. Az ülést a tagok által választott elnök – Asztalos Sándorné Erzsike – vezeti a kézikönyvünk által meghatározott rend szerint. Minden ülés a Szentlélek hívásával, majd öt tized rózsafűzér elimádkozásával kezdődik. Ezt követi a lelki olvasmány, majd megosztjuk egymással az előző hét apostolkodásának örömeit és megbeszéljük a következő heti feladatokat. Az aktív tagság feltétele, hogy hetente részt veszünk az üléseken, vállaljuk a munkavégzést és naponta elimádkozzuk a légiós imádságot – a Catenát, melynek fő eleme a Magnificat.

Évente egyszer, Szegeden tartjuk a fő ünnepünket az Aciest, ekkor kerül sor a fogadalomújításra, melyben megvalljuk ismét a Mária iránti hűségünket és egyben erőt és áldást kérünk egy újabb évre.

Eddigi tevékenységeinkről: igyekeztünk naponta részt venni szentmisén, betegeket látogattunk, csodás érmeket osztogattunk, apostolkodtunk, kilencedeket végeztünk, rózsafűzér imádkozásokon veszünk részt, mindannyian tagjai vagyunk a rózsafűzér Társulatnak is. Több testvérünket sikerült meggyőzni, hogy újra járjanak szentmisére, gyónjanak, áldozzanak. Lettek elsőáldozók és bérmálkozók is a segítségünkkel. Havonta kérünk szentmisét a Mária Légió szándékára. Mindennapjainkat igyekszünk imádságos lelkületben végezni; amikor csak tehetjük, hallgatjuk a Katolikus Rádiót és a Mária Rádiót, lelkigyakorlatokon, zarándoklatokon veszünk részt, olvassuk a Szentírást, igyekszünk jó példát mutatni.

Talán röviden ennyit magunkról, minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk szerdánként.

Csákiné Olasz Ibolya

 

 

 

Módosítás dátuma: 2011. szeptember 18.A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu